ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:9

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:9 TR1894

σὺν Ὀνησίμῳ τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν. πάντα ὑμῖν γνωριοῦσι τὰ ὧδε.
TR1894: Scrivener’s Textus Receptus 1894
Compartilhar

Planos de Leitura e Devocionais Gratuitos relacionados com ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:9