ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:6

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:6 TR1894

ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι.
TR1894: Scrivener’s Textus Receptus 1894
Compartilhar

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:6

Compartilhar

Planos de Leitura e Devocionais Gratuitos relacionados com ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:6