ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:5

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:5 TR1894

ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν ἐξαγοραζόμενοι.
TR1894: Scrivener’s Textus Receptus 1894
Compartilhar

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:5

Compartilhar

Planos de Leitura e Devocionais Gratuitos relacionados com ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:5