ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:2

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:2 TR1894

Τῇ προσευχῇ προσκαρτερεῖτε, γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ·
TR1894: Scrivener’s Textus Receptus 1894
Compartilhar

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:2

Compartilhar

Planos de Leitura e Devocionais Gratuitos relacionados com ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:2