ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:15

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:15 TR1894

ἀσπάσασθε τοὺς ἐν Λαοδικείᾳ ἀδελφοὺς, καὶ Νύμφαν, καὶ τὴν κατ’ οἶκον αὐτοῦ ἐκκλησίαν.
TR1894: Scrivener’s Textus Receptus 1894
Compartilhar

Planos de Leitura e Devocionais Gratuitos relacionados com ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:15