ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:14

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:14 TR1894

ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητὸς, καὶ Δημᾶς.
TR1894: Scrivener’s Textus Receptus 1894
Compartilhar

Planos de Leitura e Devocionais Gratuitos relacionados com ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:14