ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 4:9

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 4:9 TR1894

φιλόξενοι εἰς ἀλλήλους, ἄνευ γογγυσμῶν·
TR1894: Scrivener’s Textus Receptus 1894
Compartilhar

Planos de Leitura e Devocionais Gratuitos relacionados com ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 4:9