ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 4:7

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 4:7 TR1894

Πάντων δὲ τὸ τέλος ἤγγικε· σωφρονήσατε οὖν καὶ νήψατε εἰς τὰς προσευχάς·
TR1894: Scrivener’s Textus Receptus 1894
Compartilhar

Planos de Leitura e Devocionais Gratuitos relacionados com ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 4:7