ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 4:5

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 4:5 TR1894

οἳ ἀποδώσουσι λόγον τῷ ἑτοίμως ἔχοντι κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς.
TR1894: Scrivener’s Textus Receptus 1894
Compartilhar

Planos de Leitura e Devocionais Gratuitos relacionados com ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 4:5