Ewangelia Jana 16:20-33

Biblijny Werset Dnia - day 79 - obraz 53205 (Ewangelia Jana 16:20-33)