Ewangelia Jana 16:20-33

Biblijny Werset Dnia - day 79 - obraz 13102 (Ewangelia Jana 16:20-33)