Czyń sprawiedliwie, okazuj miłość, żyj w pokorze

Rozważania

Czytaj: Księga Micheasza 1:1,  2 Księga Kronik 27:1-2; 28:1-4; 29:1-2


POZM: 2 Księga Kronik 29:2


Do dalszego czytania: 2 Księga Kronik 27-28


"Ezechiasz [w innych przekładach Hiskiasz przyp. aut.] miał dwadzieścia pięć lat, kiedy zaczął królować (...) A czynił to, co prawe w oczach PANA, według wszystkiego, co czynił jego ojciec Dawid”. 


2 Kronik 29:1-2 (UBG)


W wersetach na dziś spotykamy proroka Micheasza. Pochodził z Moreszet, niedaleko Gath, znajdującego się około dwudziestu pięciu mil na południowy zachód od Jerozolimy. W czasach, gdy bogaci kupowali małe gospodarstwa, uciskając biednych, Micheasz głosił sprawiedliwość społeczną. Zauważył, tak samo jak inni prorocy, grzech ludu i wzywał go do pokuty.


Micheasz był prorokiem za panowania królów: Jotama (750–735), Achaza (735–715) i Ezechiasza (Hiskiasza) (715–686). Są to bardzo różni królowie, którzy dla mnie reprezentują trzy typy wierzących.


Król Jotam nie był bardzo złym królem, jednak nie był też w pełni oddany Bogu i nie powstrzymał bałwochwalstwa ludu, który nadal postępował tak jak jego poprzednicy. Król Achaz był otwarcie przeciwny Bogu, natomiast król Ezechiasz (Hiskiasz) był dobrym królem.


A jaką ty jesteś chrześcijanką? 


Czy jesteś – tak jak król Ezechiasz – w pełni zaangażowana w naśladowanie Boga i Jego przykazań? Czy może żyjesz tak, jak ten świat, podobnie jak król Achaz? A może jesteś gdzieś pomiędzy, podobnie jak król Jotam, i odkładasz Boga na bok pamiętając o Nim tylko w niedzielne nabożeństwa i przy specjalnych okazjach? Chciałabym odpowiedzieć na to pytanie, mówiąc, że żyję 100% jak Ezechiasz, ale muszę przyznać, że o wiele częściej jestem bardziej podobna do Jotama…


Panie, pomóż mi żyć w pełni oddania Tobie. Pomóż mi być kobietą oddaną, o sercu, które kocha Cię w pełni. W imię Jezusa. Amen.