Czym Jest Prawdziwa Miłość?

12 dni

Wszyscy chcą wiedzieć, czym jest prawdziwa miłość. Ale niewielu ludzi przygląda się temu, co na ten temat mówi Biblia. Miłość jest jednym z centralnych tematów Pisma Świętego i najważniejszą cnotą chrześcijańskiego życia. Ten plan od Thistlebend Ministries zgłębia biblijne znacznie miłości oraz to, jak lepiej miłować Boga i innych.

Wydawca

Chcielibyśmy podziękować Thistlebend Ministries za dostarczenie tego planu. Więcej informacji na stronie: www.thistlebendministries.org

O wydawcy

Ukończono ponad 250000