IV Księga Mojżesza 15:20

IV Księga Mojżesza 15:20 NBG

Na daninę złożycie kołacz, jako pierwocinę waszego ciasta; jako daninę z klepiska tak ją złożycie.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się