Ewangelia Jana 3:16

Ewangelia Jana 3:16 NBG

Bowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się

Ewangelia Jana 3:16

Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: Ewangelia Jana 3:16