Księga Ezechiela 28:20

Księga Ezechiela 28:20 NBG

I doszło mnie słowo WIEKUISTEGO, głosząc
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się