Księga Ezechiela 28:11

Księga Ezechiela 28:11 NBG

I doszło mnie słowo WIEKUISTEGO, głosząc
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się