Księga Ezechiela 28:1

Księga Ezechiela 28:1 NBG

I doszło mnie słowo WIEKUISTEGO, głosząc
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się