V Księga Mojżesza 6:3

V Księga Mojżesza 6:3 NBG

Abyś słuchał Israelu i strzegł, byś to czynił, aby ci było dobrze, i żebyście się bardzo rozmnożyli na ziemi opływającej mlekiem i miodem jak ci powiedział WIEKUISTY, Bóg twoich ojców.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się