V Księga Mojżesza 6:24

V Księga Mojżesza 6:24 NBG

WIEKUISTY przykazał nam spełniać wszystkie te ustawy i obawiać się WIEKUISTEGO, naszego Boga, aby nam było dobrze po wszystkie dni, i by nam życie zachować, jak dziś.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: V Księga Mojżesza 6:24