V Księga Mojżesza 6:2

V Księga Mojżesza 6:2 NBG

Żebyś się obawiał WIEKUISTEGO, twojego Boga, przestrzegając wszystkich Jego ustaw i przykazań, które ci nakazuję ty, twoi synowie oraz synowie twoich synów po wszystkie dni twojego życia, aby się przedłużyły twoje dni.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się