V Księga Mojżesza 6:14

V Księga Mojżesza 6:14 NBG

Nie uganiajcie się za cudzymi bogami, spośród bóstw ludów, które będą wokoło was.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się