V Księga Mojżesza 6:12

V Księga Mojżesza 6:12 NBG

strzeż się, abyś nie zapomniał WIEKUISTEGO, który cię wyprowadził z Micraim, z domu niewoli.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się