Drugi list Piotra 3:6

Drugi list Piotra 3:6 NBG

Z tych powodów, dawniej, świat zniszczył siebie, zostając zatopiony przez wodę.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się