Drugi list Piotra 3:18

Drugi list Piotra 3:18 NBG

Ale wzrastajcie w łasce oraz znajomości naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz, i na czas wieczności. Amen.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się