Pierwszy list do Tymoteusza 5:7

Pierwszy list do Tymoteusza 5:7 NBG

Więc to polecaj, by były nienaganne.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się