Pierwszy list do Tymoteusza 5:18

Pierwszy list do Tymoteusza 5:18 NBG

Gdyż Pismo mówi: Młócącemu bykowi nie nałożysz kagańca, oraz: Godny jest pracownik jego zapłaty.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się