Pierwszy list do Tymoteusza 5:13

Pierwszy list do Tymoteusza 5:13 NBG

A równocześnie się wywiadują, bezczynnie obchodząc wkoło domy, więc nie są jedynie bezczynne, ale też plotkarskie i wścibskie, mówiące to, co nie jest słuszne.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się