Pierwszy list do Tymoteusza 4:2

Pierwszy list do Tymoteusza 4:2 NBG

I w obłudzie będą mówić kłamstwa, piętnując swoje sumienie
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: Pierwszy list do Tymoteusza 4:2