Pierwszy list Piotra 4:8

Pierwszy list Piotra 4:8 NBG

Zatem zachowajcie rozsądek oraz bądźcie opanowani na modlitwach; przede wszystkim mając jedni do drugich żarliwą miłość, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się

Pierwszy list Piotra 4:8

Podziel się