Pierwszy list Piotra 4:5

Pierwszy list Piotra 4:5 NBG

Oni zdadzą rachunek Temu, co jest gotowy osądzić żyjących i umarłych.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się