Pierwszy list Piotra 4:4

Pierwszy list Piotra 4:4 NBG

Przez to są wami zaskoczeni oraz rzucają oszczerstwa, ponieważ się nie zbiegacie na ten wylew rozwiązłości.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się