Pierwszy list Piotra 4:3

Pierwszy list Piotra 4:3 NBG

Bo był wystarczający czas życia, który minął, aby dokonało się pragnienie pogan chodzenia w zuchwałościach, pożądaniach, pijaństwach, hulankach i niegodziwych bałwochwalstwach.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się