Pierwszy list Piotra 4:2

Pierwszy list Piotra 4:2 NBG

abyśmy pozostały w cielesnej naturze czas, przeżyli już nie wśród pożądań ludzi, ale w woli Boga.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: Pierwszy list Piotra 4:2