Pierwszy list Piotra 4:18

Pierwszy list Piotra 4:18 NBG

I jeśli sprawiedliwy z trudem jest ratowany w jaki sposób wydobędzie się bezbożny oraz grzeszny?
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się