Pierwszy list Piotra 4:17

Pierwszy list Piotra 4:17 NBG

Ponieważ nadeszła pora rozpoczęcia oceny od domu Boga. A jeśli najpierw od nas, jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni Ewangelii Boga?
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się