Pierwszy list Piotra 4:16

Pierwszy list Piotra 4:16 NBG

Ale niech cierpi jako chrystianin, niech się nie daje zawstydzać, lecz także i w tej części niechaj oddaje chwałę Bogu.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się

Pierwszy list Piotra 4:16

Podziel się