Pierwszy list Piotra 4:13

Pierwszy list Piotra 4:13 NBG

Ale bądźcie uradowani według tego, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, byście mogli być też rozradowani podczas objawienia jego chwały.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: Pierwszy list Piotra 4:13