Pierwszy List Jana 4:20

Pierwszy List Jana 4:20 NBG

Jeśli ktoś powiedział: Miłuję Boga, a swojego brata nienawidzi jest kłamcą; bo kto nie miłuje swego brata, którego widzi, jakże może miłować Boga, którego nie widzi?
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się

Pierwszy List Jana 4:20

Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: Pierwszy List Jana 4:20