Pierwszy List Jana 4:19

Pierwszy List Jana 4:19 NBG

My go miłujemy, bo on pierwszy nas umiłował.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się

Pierwszy List Jana 4:19

Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: Pierwszy List Jana 4:19