Pierwszy List Jana 4:14

Pierwszy List Jana 4:14 NBG

A myśmy widzieli i świadczymy, że Ojciec posłał Syna Zbawcę świata.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: Pierwszy List Jana 4:14