Pierwszy List Jana 2:25

Pierwszy List Jana 2:25 NBG

A to jest obietnica, którą on nam ogłosił życie wieczne.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się