Pierwszy List Jana 2:17

Pierwszy List Jana 2:17 NBG

Lecz ten porządek i jego pożądanie przemija; a kto czyni wolę Boga, pozostaje na wieczność.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się