Pierwszy List Jana 2:15

Pierwszy List Jana 2:15 NBG

Nie miłujcie tego porządku świata, ani rzeczy w tym porządku. Jeśli ktoś miłuje ten porządek, nie ma w nim miłości Ojca.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się

Pierwszy List Jana 2:15

Podziel się