Pierwszy List Jana 2:12

Pierwszy List Jana 2:12 NBG

Piszę wam, dzieci, że są wam odpuszczone grzechy z powodu jego Imienia.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się