Pierwszy list do Koryntian 12:9

Pierwszy list do Koryntian 12:9 NBG

Jednemu ufność w tym samym Duchu, a innemu dary uzdrawiań w tym Duchu.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się