Psalmy 94
SNP

Psalmy 94

94
PSALM 94
Boże wezwanie na sąd
1Bogiem pomsty#94:1 Lub: odpłaty. jest PAN!#94:1 W G Psalm poprzedzony jest wstępem: Psalm Dawida na czwarty dzień tygodnia.
Boże pomsty, zajaśniej swoim blaskiem!#94:1 Idiom (?): Boże pomsty, zajaśniej!
2Podnieś się, Sędzio ziemi,
Daj wyniosłym zapłatę!
3 PANIE, jak długo bezbożni,
Jak długo bezbożni będą tryumfować?#94:3 Lub: świętować.
4Rzucają oni słowa nadęte i zuchwałe,
Przechwalają się wszyscy czyniący nieprawość.
5Twój lud, PANIE, depczą,
I gnębią Twoje dziedzictwo.
6Niszczą wdowy, uchodźców,
Mordują sieroty
7I drwią przy tym, że PAN tego nie zobaczy,
Że Bóg Jakuba nie zwróci uwagi.#94:7 Lub: Bóg Jakuba nie pojmie tego.
8Zrozumcie to, bezmyślni wśród ludu,
Głupcy, kiedyż wy zmądrzejecie?
9Czy Ten, który stworzył ucho,
nie jest w stanie słyszeć?
Czy Ten, który uformował oko,
nie potrafi zobaczyć?
10Czy Ten, który karci narody, nie umie upomnieć —
On, który ludziom udziela poznania?
11 PAN zna myśli człowieka —
Wie, że są marnością.#94:11 Idiom: że sątchnieniem, tzn. że są ulotne, bez znaczenia.
12Szczęśliwy człowiek czynu,#94:12 Lub: bohater, wojownik, człowiek. którego Ty
karcisz, PANIE,
I którego uczysz w oparciu o swoje Prawo,
13By dać mu odpocząć od zmagań dni niedoli,#94:13 Lub: z powodu dni niedoli.
Aż zostanie wykopany dół#94:13 Lub: grób, pułapka. dla bezbożnego.
14Bo PAN nie porzuci swego ludu
I nie pozostawi swojego dziedzictwa,
15Gdyż sąd na nowo będzie sprawiedliwy,#94:15 Idiom: Gdyż sąd powróci do sprawiedliwości, tzn. sprawiedliwość zwycięży.
Ponownie ludzie będą się nim cieszyć.#94:15 Lub: A za nim wszyscy [ludzie] prawego serca.
16Kto razem ze mną powstanie przeciw złym,
Kto wraz ze mną wystąpi przeciw
czyniącym nieprawość?
17O, gdyby PAN nie był mi pomocą,
Moja dusza już dawno byłaby
w krainie milczenia.#94:17 Idiom: poległaby w milczeniu, por. Ps 115:17.
18Kiedy pomyślałem: Zachwiała się moja stopa —
Twoja łaska, PANIE, była mi oparciem.
19W chwilach moich licznych niepokojów#94:19 Lub: rozterek.
Twoje pociechy podnoszą mnie na duszy.
20Czy władza, która krzywdzi, ma coś
wspólnego z Tobą?#94:20 Idiom: wyrządzający krzywdę władcy, por. Ps 122:5.
Albo ten, który wyrządza szkodę wbrew prawu?
21Jednoczą się przeciwko sprawiedliwym duszom
I potępiają ludzi niesplamionych winą.#94:21 Idiom: krew niewinną.
22 PAN jednak stał się moją twierdzą,
Mój Bóg pozostaje skałą, na której się chronię.
23On odpłaci im za niegodziwość,
Z powodu ich zła ześle na nich zgubę.
Pan, nasz Bóg, położy im kres!

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej


Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018