Logo YouVersion
Ikona wyszukiwania

Psalmy 90

90
PSALM 90
Księga Czwarta
(Psalmy 90-106)
Bóg wiecznym powodzeniem
1Modlitwa Mojżesza,
męża Bożego.
Panie, Ty byłeś naszą ostoją#90:1 Lub: kryjówką(Na 2:12; Jr 9:10; 10:22; 49:33; 51:37).
Z pokolenia w pokolenie.
2Zanim powstały góry,
Zanim zrodziłeś ziemię i świat,
Od wieków na wieki,
Jesteś Ty — Bóg!#90:2 Od wieków na wieki —/ Jesteś Ty./ Nie zepchnij człowieka w poniżenie —/ A powiedziałeś: Wróćcie, synowie ludzcyG.
3Ty też obracasz człowieka w proch
I mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy!
4Gdyż tysiąc lat w Twoich oczach
Jest jak dzień wczorajszy, już miniony,
I jak warta nocnej straży.
5Porywasz ich jak nurt powodzi,
są jak sen o poranku,#90:5 Lub: (1) Zsyłasz na nich sen,/ Będą o poranku jak trawa, co przeminie —/ Rano kwitnie i dojrzewa; (2) Wzgardą będą ich lata,/ O poranku przeminą jak trawaG.
Jak trawa, co przemija:
6Rano kwitnie i dojrzewa,
Pod wieczór więdnie i usycha.
7Tak właśnie#90:7 Lub: Gdyż. niszczy nas Twój gniew,
A Twa surowość przeraża.
8Położyłeś przed sobą nasze winy,
Nasze tajemnice#90:8 tajemnice: wiek (doczesność, okres życia)G. Tradycja targumiczna pojmuje to w sensie grzechów młodości: 89:46; Iz 54:4; Jb 20:11; 33:25. są jawne przed Tobą.
9Wszystkie nasze dni gasną
przy Twoim wzburzeniu,
A lata jak westchnienie#90:9 westchnienie: (1) mijają jak chrząknięcie; (2) jaksieć pajęczaG. — ulatują.
10Nasze życie rozciąga się na lat siedemdziesiąt,
A jeżeli starczy sił, to na lat osiemdziesiąt.
Co ich chlubą? Trud i znój.
Tak. Błyskawicznie przemijają, a my —
odlatujemy.
11Kto zna moc Twojego gniewu
Lub Twoje uniesienie, przejęty Twą bojaźnią?
12Naucz nas dobrze liczyć nasze dni,
Aby nasze serca mogły zyskać mądrość!
13Zawróć, PANIE! Jak długo jeszcze?
Zmiłuj się nad swoimi sługami!
14Nasyć nas już o świcie swoją łaską,
A będziemy się radować i weselić
przez wszystkie nasze dni!
15Rozwesel nas w zamian za dni upokorzenia,
Za lata doznawania niedoli!
16Niech Twoi słudzy ujrzą Twoje dzieło
I Twój majestat — ich dzieci!
17Niech zalśni nad nami przychylność Pana,
naszego Boga,
I dzieło naszych rąk uczyń trwałym!
Tak, nadaj trwałość dziełu naszych rąk!

YouVersion używa plików cookie, aby spersonalizować twoje doświadczenia. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności