Psalmy 6:9

Psalmy 6:9 SNP

Odstąpcie ode mnie, wszyscy czyniący nieprawość! PAN usłyszał mój płacz!
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się