Psalmy 59
SNP

Psalmy 59

59
PSALM 59
Prośba o ochronę przed wrogami
1Dla prowadzącego chór.
Na melodię: Nie niszcz.
Dawidowy. Do złotej myśli.
Saul rozkazał wówczas pilnować jego domu i pozbawić go życia.
2Ratuj mnie od mych wrogów, mój Boże!
Chroń mnie przed przeciwnikami!
3Ocal mnie od czyniących nieprawość
I wybaw od ludzi żądnych krwi!
4Bo czyhają na moje życie,
Łączą się przeciwko mnie możnowładcy,
Choć nie zawiniłem i w niczym nie zgrzeszyłem,
o PANIE!
5Pomimo że jestem bez winy, ścigają mnie
i próbują osaczyć.
Obudź się, wyjdź mi naprzeciw i zobacz!
6Tak, Ty, PANIE, Boże Zastępów,
Boże Izraela,
Powstań i nawiedź wszystkie narody!
Nie pobłażaj nikomu, kto zdradliwie
knuje niegodziwość! Sela.
7Wracają wieczorem, warczą jak psy
I krążą po mieście;
8Parskają pyskami,
Szczerzą swoje miecze,
Pewni, że nikt nie usłyszy.
9Ale Ty, PANIE, śmiejesz się z nich,
Szydzisz ze wszystkich narodów.
10Moja mocy, Ciebie pragnę się trzymać!#59:10 Być może: dla Ciebie pragnę grać.
Gdyż Bóg jest moją twierdzą,
11Mój Bóg! On ześle mi swoją łaskę,
Bóg upokorzy moich prześladowców.
12Nie zabijaj ich od razu, by mój lud
nie zapomniał przestrogi.
Wstrząśnij nimi w swojej sile,
doprowadź ich do upadku,
Panie, nasza tarczo!
13Grzeszne są słowa z ich ust,
Niech się zaplączą w swej pysze —
Z powodu przekleństw i kłamstw,
które wymawiają!
14Wygub ich w gniewie, wygub doszczętnie!
Niech i na krańcach ziemi ludzie wiedzą,
że Bóg panuje w Jakubie! Sela.
15Wracają wieczorem, warczą jak psy
I krążą po mieście.
16Żądni żeru szerzą wokół grozę,
I nie spoczną, aż się nie nasycą.
17Lecz ja będę śpiewał o Twej mocy
I weselił się o poranku Twoją łaską,
Ponieważ byłeś mi warownią
I schronieniem w czasie niedoli.
18Moja mocy, Tobie będę grał,
Gdyż Ty, Boże, jesteś moją twierdzą —
Boże mój, który darzysz mnie łaską.

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej

Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018